Τα μαθήματα του 1ου έτους στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας άρχισαν για την οδοντιατρική Σχολή στις 13 Οκτωβρίου. Για την Ιατρική Σχολή η ημερμηνία έναρξης είναι 20 οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα.