Κατόπιν εκλογών προ ολίγων ημερών εκλέχθηκε νέος ρέκτωρ στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ο καθηγητής Γυναικολογίας κ. Zlatkof.