Η αναγνώριση των πτυχίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ρουμανία) είναι αυτόματη.

Απαιτείται να προσκομισθούν τα της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής στην Διεύθυνση Υγιεινής της ανάλογης περιφέρειας. Αμέσως μετά οι ιατροί εργάζονται ένα εξάμηνο για υποχρεωτική πρακτική στα Δημόσια Νοσοκομεία σύμφωνα με τον νέο νόμο.

Κατόπιν όσοι επιθυμούν κάνουν αίτηση για Αγροτικό. Οι άρρενες που κατατάσσονται στον στρατό για την θητεία τους πηγαίνουν στο Υγειονομικό.

Το Αγροτικό για τα κορίτσια και το Υγειονομικό για τα αγόρια είναι σοβαρή ισχυρή εμπειρία προετοιμασίας για την μετέπειτα πορεία (Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό-Ειδικότητα) είτε αυτά γίνουν στην Ελλάδα είτε γίνουν στο εξωτερικό.