Νέες ημερομηνίες! Αντί για 8 Σεπτεμβρίου οι ημερομηνίες για το τεστ εισαγωγής που όρισε η Πρυτανεία είναι: «SEPTEMBER, 13 2017 / SEPTEMBER, 27 2017»

Οι υποψήφιοι για το Πανεπιστήμιο αυτό θα συνεννοηθούν με τη διεύθυνση.