Σύμφωνα με τις αποφάσεις του συμβουλίου του Dean, θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους φοιτητές ότι οι απαιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 είναι ως εξής:
1. Φοιτητές που απέτυχαν 4 μαθήματα από το ακαδημαϊκό έτος 1 μπορούν να εγγραφούν στο 2ο έτος σπουδών τους.
2. Φοιτητές που απέτυχαν 4 μαθήματα (ανεξάρτητα αν είναι από τα ακαδημαϊκά έτη 1 ή 2) μπορούν να εγγραφούν στο 3ο έτος σπουδών τους.
3. Φοιτητές που απέτυχαν 4 μαθήματα από το ακαδημαϊκό έτος 3 μπορούν να εγγραφούν στο 4ο έτος σπουδών τους. Οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν προκλινικές εξετάσεις από τα ακαδημαϊκά έτη 1 ή 2 !!!
4. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για το 5ο και 6ο έτος: οι φοιτητές που απέτυχαν 4 μαθήματα μπορούν να εγγραφούν στο επόμενο έτος σπουδών τους.