Με απόφαση του Πρύτανη του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας τα μαθήματα από σήμερα μπορούν να γίνονται με φυσική παρουσία των φοιτητών. Το θερινό εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας θα τελειώσει στις 15/06/2021 και στην συνέχεια θα γίνουν οι εξετάσεις με φυσική παρουσία των φοιτητών στις 20/07/2021. Θα πρέπει όλοι οι φοιτητές των τριών τμημάτων Ιατρικής-Οδοντιατρικής-Φαρμακευτικής να επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες γραμματείες των σχολών τους ή να στείλουν e-mail στις διευθύνσεις των εδρών, για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, για το αν θα πρέπει να πάνε Σόφια ή για το αν μπορούν να συνεχίσουν τα μαθήματα διαδικτυακά.