Ανακοινθηκαν τα αποτελέσματα του εισαγωγικού τεστ στο ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ που διενεργήθει την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα αποτελέσματα κάνοντας κλικ εδώ.