Η Ιατρική-Κτηνιατρική Σχολή της ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρόσφατου εισαγωγικού τεστ. Οι φοιτητές μας πέτυχαν όλοι (4 άτομα) και κατέλαβαν τις 4 πρώτες θέσεις!

Η υποψήφια της Κτηνιατρικής ήδη έκανε εγγραφή. Οι υποψήφιοι της Ιατρικής αναμένουν την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Βουλγαρίας για έγκριση.