Ανακοινώθηκαν σήμερα τα επίσημα αποτελέσματα – κατάταξη της Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Φαρμακευτικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας (MUS).

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ εισήχθησαν 250 φοιτητές. Άριστα (30 βαθμοί) είχαν 40 φοιτητές. Από αυτούς οι 10 είναι μαθητές της ΤΟΜΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ εισήχθησαν 87 φοιτητές. Άριστα (30 βαθμοί) είχαν 8 φοιτητές. Από αυτούς οι 3 είναι μαθητές της ΤΟΜΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ εισήχθησαν 40 φοιτητές. Άριστα (30 βαθμοί) είχαν 30 φοιτητές. ΟΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ

Οι βάσεις εισαγωγής ήταν:

ΙΑΤΡΙΚΗ 26,65

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 19,75

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 19,25