Βγήκαν τα αποτελέσματα της Ιατρικής του St. Kliment του τεστ της 5ης Σεπτεμβρίου.

Δηλώθηκαν: 95 υποψήφιοι

Διαγωνίσθηκαν:  87 υποψήφιοι

Κάτω από την βάση: 18 υποψήφιοι 

Σύνολο υπολοίπων:  69 υποψήφιοι

Οι φοιτητές της Σχολής μας έλαβαν βαθμολογία από 5.25 έως και 3.63 (άριστα το 6).

Κανένας δεν ήταν κάτω από την βάση. Μάλιστα κατέλαβαν την 5η, 7η και 10η θέση. 

Το τεστ επαναλαμβάνεται στις 12 Σεπτεμβρίου.