Φέτος για το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας έδωσαν στα δύο τεστ εισόδου 604 Ευρωπαίοι υποψήφιοι για Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική. 

Πέρασαν στην Ιατρική 320 φοιτητές, στην Οδοντιατρική 98 φοιτητές, και στην Φαρμακευτική 19 φοιτητές.

Επίσης, πέτυχε εισαγωγή μικρός αριθμός μεταγραφόμενων φοιτητών από Πανεπιστήμια άλλων χωρών που δεν υπολογίζονται στους 604. 

Τέλος ένας μικρός αριθμός από τους επιτυχόντες δεν αποδέχθηκαν την θέση και ενεγράφησαν σε άλλες Ιατρικές Σχολές (Φιλιππούπολη, St. Kliment). 

Από τους αριθμούς βγαίνει το συμπέρασμα ότι 150 και πλέον υποψήφιοι ΑΠΕΤΥΧΑΝ στην εισαγωγή τους!

Αυτό συνέβη διότι:

  1. Δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι 
  2. Άκουσαν τις εσφαλμένες προτροπές ότι ΟΛΟΙ ΠΕΡΝΑΝΕ
  3. Έγραψαν σε ένα μάθημα κάτω από 50% οπότε βρέθηκαν αυτόματα εκτός διαδικασίας βάσει των κανονισμών.
  4. Δεν ήταν καλά ενημερωμένοι για το τεστ των Αγγλικών το οποίο απαιτούσε 5 σωστές ερωτήσεις σε σύνολο 10. 

Άρα γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία επιτυχίας στην εισαγωγή για το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΥΚΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. Απαιτείται σωστή ενημέρωση, καλή στοχευμένη και μεθοδική προετοιμασία, γνώση του ιδιόμορφου τεστ Αγγλικών και κυρίως σοβαρότητα.