Γνωστοποιείται στους απόφοιτους Ι.Β πως είναι εφικτή η εγγραφή τους σε Πανεπιστημιακή Σχολή της Βουλγαρίας κάτω απο μια ειδική διαδικασία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η όλη διαδικασία είναι νόμιμη και απολύτως έγκυρη.