Οι Σχολικές αργίες στην Βουλγαρία είναι οι ακόλουθες για το 2018: 

  • 25 Νοεμβρίου 2018
  • 8 Δεκεμβρίου 2018 
  • 24 Δεκεμβρίου 2018 – 2 Ιανουαρίου 2019
  • 24 Απριλίου 2019 – 30 Απριλίου 2019 
  • 24 Μαϊου 2019 

Τα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ

Χειμερινό εξάμηνο: 15 Οκτωβρίου 2018 – 1 Φεβρουαρίου 2019

Εξεταστική περίοδος: 1 Φεβρουαρίου – 8 Φεβρουαρίου 

Θερινό εξάμηνο: 11 Φεβρουαρίου – 23 Μαϊου

Εξεταστική περίοδος: 3 Ιουνίου – 28 Ιουνίου

Εξεταστική Σεπτέμβρη: 26 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ST. KLIMENT

Χειμερινό εξάμηνο: 1 Οκτωβρίου 2018 – 18 Ιανουαρίου 2019

Εξεταστική περίοδος: 21 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου

Θερινό εξάμηνο: 18 Φεβρουαρίου – 7 Ιουνίου

Εξεταστική περίοδος: 10 Ιουνίου – 5 Ιουλίου

Εξεταστική Σεπτέμβρη: 19 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου