Τα διδακτήριά μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά τις ακόλουθες ημέρες κατά την διάρκεια των εορτών:

Από Σάββατο 23 Δεκεμβρίου έως Τρίτη 26 Δεκεμβρίου

Από Κυριακή 31 Ιανουαρίου έως Τρίτη 2 Ιανουαρίου και Σάββατο 6 Ιανουαρίου.