Τα διδακτήριά μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά τις ακόλουθες ημέρες κατά την διάρκεια των εορτών:

Από Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου και 

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου και  Τρίτη 1 Ιανουαρίου. 

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα!