Τα διδακτήρια της Academia θα είναι κλειστά για τις ημέρες των εορτών σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Κλειστά 24/12 απόγευμα, 25/12, 26/12, 1/1, 6/1.

ΑΘΗΝΑ

Κλειστά 21/12 έως και 26/12, 1/1, 6/1.

 

Academia will be closed for the christmas holidays according to the following schedule:

THESSALONIKI

Closed 24/12 afternoon , 25/12, 26/12, 1/1, 6/1.

ATHINA

Closed 21/12 til 26/12,  1/1, 6/1.