Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου αρχίζουν ξανά οι παραδόσεις μαθημάτων των υποψηφίων μας για όλα τα Πανεπιστήμια. Οι παραδόσεις γίνονται διαδικτυακά μέσω skype.