Μετά το Comenius University και η Ιατρική του Αγίου Κλημεντίου Σόφιας αυξάνει τα δίδακτρα απο 4.650 σε 7.700 ετησίως.
Αυτό οφείλεται στην τεράστια ζήτηση θέσεων Ιατρικής Παγκοσμίως.
Η επόμενη 2ιετια θα είναι ίσως το τελευταίο χρονικό όριο που θα είναι εφικτή η εισαγωγή σε μια Ευρωπαϊκή Ιατρική Σχολή.