Η Σχολή μας προσφέρει στους φοιτητές μας Α’ ΕΤΟΥΣ στη Σόφια και σε όλα τα κατά τόπους Πανεπιστήμια όλα τα βιβλία του Πανεπιστημίου ΔΩΡΕΑΝ.