Οι φοιτητές μας που περιμένουν βιβλία θα τα παραλάβουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 7.00-8.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Seraton (Balkan).