Ολοκληρώθηκε  την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στη Σόφια ο εφοδιασμός ΟΛΩΝ των φοιτητών μας με τις απαραίτητες σημειώσεις δωρεάν για το πρώτο έτος ΟΛΩΝ των Σχολών καθώς και η παράδοση των διεθνών συγγραμμάτων στους φοιτητές μας.

Οι φοιτητές της ΤΟΜΗ- ACADEMIA είναι πλήρως και επαρκώς εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα για τις σπουδές.

It was completed on Sunday 15 October in Sofia the supplement of ALL of our students with the necessary free notes for the first year of ALL FACULTIES as well as the delivery of international books to our students.

The students of TOMI-ACADEMIA are fully and adequately equipped with all the necessary for studying.