Οι φοιτητές όλων των ετών, όλων των Σχολών που παρήγγειλαν βιβλία (διεθνή συγγράμματα) θα τα παραλάβουν στον τόπο σπουδών τους.