Τα βοηθητικά μαθήματα θέρους που διεξάγονται στα διδακτήριά μας σε Αθήνα (Πανεπιστημίου 39) και Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 17) για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική των Βουλγαρικών Πανεπιστήμιων (Ιατρικό Σόφιας, St. Kliment Σόφιας, Φιλιππούπολη (Plovdiv) και Ιατρικό Pleven) αρχίζουν την Δευτέρα 29 Ιουνίου και τελειώνουν 9 Σεπτεμβρίου.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη από 4 ώρες ημερησίως.

Θα επαναλάβουμε 3 φορές την διδακτέα ύλη μέσα στο καλοκαίρι. Άρα ένας υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τον χρόνο που θα κάνει μαθήματα. Ο ελάχιστος χρόνος για ΒΕΒΑΙΗ εισαγωγή είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες. Τα μαθήματα είναι δωρεάν για τους μαθητές μας και μπορεί κάποιος να κάνει όσες εβδομάδες επιθυμεί.  Όλα τα βοηθήματα παρέχονται από εμάς.

Δεν γίνονται δεκτοί μη μαθητές μας.

Το ίδιο πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθήσουν και οι υπο μεταγραφή φοιτητές σε ανώτερα έτη γιατί δίνουν το ίδιο τεστ χωρίς υπολογισμό του Απολυτηρίου τους.

Οι διαμένοντες μακριά θα κάνουν πρόγραμμα  SKYPE που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Επίσης αργότερα θα ανακοινωθεί η ομαδική μετάβαση στον τόπο του τεστ.