Η Βουλγάρικη γλώσσα διδάσκεται τα πρώτα τρία έτη (6 εξάμηνα) σαν επίσημο μάθημα του προγράμματος σπουδών για όλους τους φοιτητές. Άρα η εκ των προτέρων εκμάθηση της Βουλγάρικης γλώσσας δεν έχει κανένα νόημα.