Από 19/2/2018 έως 28/2/2018 θα πρέπει να πληρωθούν τα δίδακτρα όλων των Σχολών.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ

Για την ΙΑΤΡΙΚΗ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ:  7.823,32 Λέβα.

Για την ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ: 4.400,61 Λέβα.

Για την ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ: 5.867,49 Λέβα.