Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας σε όλες τις Σχολές, όλων των τμημάτων, των Βουλγαρικών Πανεπιστημίων ότι πρέπει εντός του Φεβρουαρίου να πληρωθεί η β΄δόση των διδάκτρων.