Όπως είχαμε προβλέψει τουλάχιστον 80 ελληνόπουλα απέτυχαν την εισαγωγή τους στην Ιατρική Σχολή του MUS Σόφιας.

Τα αίτια είναι ολοφάνερα:

  1. Πλημμελής προετοιμασία χωρίς φροντιστηριακά μαθήματα.
  2. Κακή πληροφόρηση για τις δυσκολίες του τεστ.
  3. Παντελής έλλειψη πληροφόρησης για το τεστ Αγγλικών το οποίο είναι καθοριστικό αφού έχει μόνο 10 ερωτήσεις.
  4. Κακή βαθμολογία στην Βιολογία και Χημεία της Γ’ Λυκείου.

Όλα αυτά είναι φυσικό επακόλουθο κακής επιλογής εκπροσώπου. Δικηγόροι, πρώην φοιτητές, παρατρεχάμενοι κυρίως από την Βουλγαρία, συμβολαιογράφοι είναι πλέον ακατάλληλοι για σύμβουλοι σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι κι αν αμείβονται χαμηλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πανάκριβο!

Η εισαγωγή σε ένα Πανεπιστήμιο όπου η ζήτηση παγκοσμίως είναι εξαιρετικά υψηλή απαιτείται σοβαρή και υπεύθυνη ακαδημαϊκή προετοιμασία, ειλικρινείς συμβουλές και υψηλού επιπέδου φροντιστηριακό μάθημα.

Όλα τα ανωτέρω προσφέρει η Σχολή μας TOMI SCHOOL με τα αποτελέσματα να δείχνουν ποια είναι η ορθή επιλογή.