Υπολογίζεται ότι με την συμπλήρωση των εισαγωγικών τεστ στην Ιατρική Σχολή της Βουλγαρίας (MUS, ST.KLIMENT, PLOVDIV, STARA ZAGORA) τουλάχιστον 80 με 90 Έλληνες υποψήφιοι απέτυχαν και δεν εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 20% των Ελλήνων ενδιαφερόμενων.

Οι αιτίες είναι προφανείς:

  1. Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη των προσφερόμενων θέσεων.
  2. Παρά το γεγονός ότι τα τεστ γίνονται on line και υπάρχει δυνατότητα εξωτερικής παρέμβασης ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος για να δοθούν σωστές απαντήσεις.
  3. Πολλοί είναι θύματα παραπληροφόρησης ότι “όλοι θα εισαχθούν” ότι “τα θέματα είναι πανεύκολα”, ότι δεν χρειάζεται προετοιμασία.
  4. Κάποια Πανεπιστήμια (ST.KLIMENT, PLOVDIV) περιλαμβάνουν στις ερωτήσεις ύλη που δεν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, κυρίως θέματα ανατομίας.
  5. Σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων υποψηφίων διαβάζει με αποστήθιση τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις χωρίς να κάνει φροντιστηριακή προετοιμασία. Ζωντανό μάθημα προετοιμασίας δεν κάνει ΚΑΝΕΙΣ πλην των μαθητών της Σχολής μας.
  6. Οι πολύ φτηνές λύσεις προετοιμασίας και εγγραφές τελικά καταλήγει να είναι πανάκριβες ειδικά όταν συνοδεύονται από μία αποτυχία.
  7. Κάποιοι υποψήφιοι έχουν κακή πληροφόρηση σχετικά με την συμμετοχή των βαθμών του Απολυτηρίου στην τελική κατάταξη. Αυτό γίνεται σκόπιμα και παρασύρει όσους έχουν χαμηλή βαθμολογία σε μια ΒΕΒΑΙΗ αποτυχία.

Όλα τα ανωτέρω οφείλονται σε πλημμελή πληροφόρηση των υποψηφίων για την σοβαρότητα των τεστ εισόδου πρωτοετών στα Πανεπιστήμια της γειτονικής χώρας.

Το αποτέλεσμα για κάποιους είναι τελικά καταστροφικό, χάνονται ευκαιρίες χρήματα και χρόνος.