Πολλοί “συνάδελφοι”  ισχυρίζονται στους ενδιαφερόμενους ότι η εισαγωγή στα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας δεν χρειάζεται μαθήματα προετοιμασίας και πως με μία απλή μελέτη των ερωτήσεων μπορεί κάποιος μόνος του να επιτύχει. 

Αυτό γίνεται γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστο μάθημα και αγγίζει τα όρια της απάτης.

Κάθε χρόνο τουλάχιστον 100 Ελληνόπουλα δεν εισάγονται λόγω κακής επίδοσης στο τέλος σε κανένα Πανεπιστήμιο. 

Τονίζουμε ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η σωστή, επιμελημένη και συγκροτημένη προετοιμασία πάνω στις συγκεκριμένες ερωτήσεις των τεστ από ικανούς και έμπειρους καθηγητές. 

Κάθε άλλη άποψη όπως γράψαμε αγγίζει τα όρια της απάτης.