Υπάρχει η δυνατότητα για όποιον το επιθυμεί να εκπονήσει Διδακτορικό στην Κτηνιατρική Σχολή της Βουλγαρίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικών προδιαγραφών και αξιόλογο Διδακτορικό.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με την med-academia για περαιτέρω πληροφορίες.