Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές της academia ότι η αποπληρωμή για τα δίδακτρα Βουλγαρικών πανεπιστημίων πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 13 Μαρτίου 2015.
We are informing students of academia that the last date for payment of the tuition is 13.03.2015