Τα δίδακτρα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου St. Kliment της Σόφιας ήδη εδώ και ένα χρόνο από 4.500€ αυξήθηκαν στα 7.700€. Άρα η πληροφορία των διαφόρων sites στο διαδίκτυο ότι παραμένουν χαμηλά είναι εσφαλμένη και πιθανόν να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις.

Στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο εισάγονται μόνο 60 φοιτητές στο Α’ έτος Ιατρικής μετά από τεστ εισόδου που γίνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου σε Βιολογία και Χημεία στην Σόφια.

Επίσης απολύτως εσφαλμένος είναι ο ισχυρισμός ότι μπορεί να βρεθεί αξιοπρεπή κατοικία στη Σόφια με 150€ μηνιαίως. Μια επιπλωμένη κατοικία με όλα τα κομφόρ σε τοποθεσία πλησίον του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να είναι κάτω από 250€-300€. Τέλος, επίσης εσφαλμένη είναι η πληροφορία ότι δίνονται τραπεζικά δάνεια σπουδών στην Βουλγαρία που αναφέρουν ορισμένοι.

Είναι αναγκαία η σωστή, έγκυρη και υπεύθυνη πληροφόρηση για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να γίνει ο σωστός οικονομικός υπολογισμός.