Οι φοιτητές που έγιναν αποδεκτοί στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης μπορούν μέσω τραπέζης να πληρώσουν τα δίδακτρα της Σχολής για τα πρώτο εξάμηνο, προσκομίζοντας την βεβαίωση αποδοχής που έλαβαν σήμερα με e-mail από το Πανεπιστήμιο.

Ο λογαριασμός για την κατάθεση των διδάκτρων είναι:  

Bank: UnicreditBulbank – Plovdiv

BIC code: UNCRBGSF

IBAN code: BG98UNCR75273454623409 (EUR)

Bank Address: 4000 Plovdiv 13, Knyaz Alexander I, St