Ειδοποιηθήκαμε από την Ιατρική Σχολή του St. Kliment (Ιατρική Σχολή) ότι εντός των ημερών αναμένεται οριστική απόφαση του Ρέκτορα για το ύψος των ετήσιων διδάκτρων των προς εισαγωγή υποψηφίων για το έτος 2019-2020.