Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές της academia που σπουδάζουν στην Ιατρική στη Βουλγαρία ότι πρέπει να αποπληρώσουν τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου έως τις 16 Φεβρουαρίου.

The students of academia who study Medicine in Bulgaria have to pay the tuition fees until 16 of February.