Η ΤΟΜΗ SCHOOL εξειδικεύεται στην προετοιμασία και εγγραφή φοιτητών Ιατρικής -Οδοντιατρικής -Φαρμακευτικής – Κτηνιατρικής στα διάφορα ΚΡΑΤΙΚΑ Πανεπιστήμια της Ευρώπης μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Τα πτυχία αναγνωρίζονται ΑΥΤΟΜΑΤΑ λόγω Ευρωπαικής Ένωσης και όλα έχουν δίδακτρα.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ: Απαιτείται πτυχίο Αγγλικών και πολύ καλή βαθμολογία στο Λύκειο. Υποχρεωτικο τεστ εισόδου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Δεν έχει σημασία ο βαθμός Λυκείου. Τεστ εισόδου σε όλα τα Πανεπιστήμια.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: Απαραίτητος ο καλός βαθμός στην Βιολογία – Χημεία της Γ’ Λυκείου. Τεστ σε όλες τις Σχολές.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ: Απαραίτητο το πτυχίο Αγγλικών και οι πολυ καλοί βαθμοί στο Λύκειο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ : Τεστ εισόδου κάθε Οκτωβριο σε Βιολογία- Χημεία -Μαθηματικά- Φυσική – Δεξιότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ : Πολυ καλοί βαθμοί στο Λύκειο και τεστ εισόδου τον Φεβρουάριο σε Δεξιότητες και Βιολογία- Χημεία δοσμένου ιατρικού κειμένου.

Η Σχολή μας αναλαμβάνει τα πάντα και κυρίως την φροντιστηριακή προετοιμασία για όλα τα Πανεπιστήμια.