Η Ιατρική Σχολή της Φιλιππούπολης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για την εισαγωγή νέων φοιτητών 2022-2023 στην Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική Σχολή.

Τα τεστ θα γίνουν διαδικτυακά και οι ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:

  • 14 Απριλίου 2022
  • 12 Μάϊου 2022
  • 23 Ιουνίου 2022
  • 14 Ιουλίου 2022
  • 31 Αυγούστου 2022
  • 08 Σεπτεμβρίου 2022