• Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Ιατρική-Οδοντιατρική-Φαρμακευτική) ανακοίνωσε το μοναδικό τεστ εισόδου για την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 στην Σόφια. Ο τρόπος διεξαγωγής (ζωντανά ή διαδικτυακά) δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
  • Το Πανεπιστήμιο Trakia στη Στάρα Ζαγόρα (Ιατρική Σχολή-Κτηνιατρική Σχολή) ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων. Τα τεστ θα γίνουν διαδικτυακά και οι ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:
  • 3 και 4 Ιουνίου 2023,
  • 22 και 23 Ιουλίου 2023,
  • 26 και 27 Αυγούστου 2023
  • Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης (Plovdiv) ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του εισαγωγικού τεστ για το νέο Ακαδημαϊκό έτος. Τα τεστ θα γίνουν διαδικτυακά και οι ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:
  • 25/4/2023, 16/5/2023, 20/6/2023, 18/7/2023, 29/8/2023