Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του St. Kliment ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων για τους υποψήφιους πρωτοετείς. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 Σεπτεμβρίου και στις 14 Σεπτεμβρίου ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 17 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα