Η Κτηνιατρική Σχολή Σόφιας ανακοίνωσε την ημερομηνία του εισαγωγικού τεστ για τους υποψήφιους φοιτητές.

Φέτος θα διεξαχθούν δύο εισαγωγικά τεστ. Το πρώτο τεστ θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου διαδικτυακά. Κατάθεση αιτήσεων έως και 1.6.2022.

Το δεύτερο τεστ θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, επίσης διαδικτυακά. Κατάθεση αιτήσεων έως και 9.9.2022.