Η Κτηνιατρικής Σχολής Σόφιας ανακοίνωσε την ημερομηνία του εισαγωγικού τεστ για τους υποψήφιους φοιτητές. Το τεστ θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω SKYPE.