Διεξήχθη σήμερα 11 Σεπτεμβρίου το μοναδικό εισαγωγικό τεστ του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας (MUS) (Ιατρική-Οδοντιατρική- Φαρμακευτική).

Το τεστ έγινε σε 4 δόσεις 11-1 μ.μ. , 1-3μ.μ., 3-5μ.μ., 5-7μ.μ. μετ’ εμποδίων.

Συμμετείχαν 510 υποψήφιοι (Ιατρική-Οδοντιατρική- Φαρμακευτική, μεταγραφή ανωτέρων ετών).

Το τεστ είχε μια σοβαρή ιδιαιτερότητα. Συγκεκριμένα δεν υπήρχε κάμερα παρατήρησης, ούτε επιβεβαίωση ταυτότητας για τους συμμετέχοντες. Υπήρχαν διάφορες ερωτήσεις για τον κάθε υποψήφιο και με διαφορετική σειρά. Τα κείμενα των Αγγλικών είναι από γνωστό βιβλίο του TOEFL.

Αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτού του περίεργου τεστ.