Σήμερα πραγματοποιήθηκε το εισαγωγικό τεστ για την Ιατρική Σχολή του Pleven στην Βουλγαρία.

Θα ακολουθήσει ένα τελευταίο τεστ στις 18 Νοεμβρίου 2023.

Δεχόμαστε αιτήσεις.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2310222888, 6980284918

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο e-mail info@tomischool.gr