Η Ιατρική Σχολή του St.Kliment ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του εισαγωγικού τεστ του αγγλόφωνου τμήματος Ιατρικής και του αγγλόφωνου τμήματος Φαρμακευτικής. Οι ημερομηνίες των εισαγωγικών τεστ είναι :

9 Σεπτεμβρίου και 16 Σεπτεμβρίου.

Τα τεστ θα γίνουν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Οι υποψήφιοι της TOMISCHOOL θα δώσουν τεστ στις 9 Σεπτεμβρίου. Η μετάβαση θα γίνει ομαδικά και οργανωμένα.