Ως γνωστόν, στους βαθμούς των εισαγωγικών τεστ για τα βουλγάρικα Πανεπιστήμια, προστίθενται οι βαθμοί Βιολογίας και Χημείας του Απολυτηρίου.

Επειδή το Άριστα στην Βουλγαρία είναι το 6 η ισοτιμία των βαθμών είναι η ακόλουθη:

Από 10 έως 11,6  ο βαθμός είναι 3

Από 11,7 έως 14,9  ο βαθμός είναι 4

Από 15 έως 18,3  ο βαθμός είναι 5

Από 18.4 έως 20 ο βαθμός είναι 6