Το θερινό εξάμηνο στην Ιατρική Σχολή της Σόφιας για την Ιατρική και Οδοντιατρική θα ξεκινήσει στις 18 Φεβρουαρίου για τους πρωτοετείς και στις 11/2 για το 2ο -3ο- 4ο- 5ο έτος.