Οι ημερομηνίες έναρξης κατάθεσης αιτήσεων στα Βουλγαρικά Πανεπιστήμια είναι οι ακόλουθες:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΙΑΤΡΙΚΗ ST. KLIMENT ΣΟΦΙΑ – 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΟΦΙΑ – 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΚΟΡΑ – 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017