Ενημερώνουμε  τους φοιτητές – φοιτήτριες του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας και τους γονείς τους, ότι ισχύουν οι αποφάσεις που έχουν παρθεί τόσο στο πρυτανικό συμβούλιο όσο και στο συμβούλιο των декан, ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων θα γίνουν όπως το έχουν αποφασίσει οι αρμόδιοι, (κάποια μαθήματα on-line, και κάποια μαθήματα με φυσική παρουσία.
Για το πρώτο έτος Ιατρικής : ( Φυσική- Χημεία – Βιολογία), χρειάζεται η φυσική παρουσία του φοιτητή -τριας στο αμφιθέατρο.
Για το δεύτερο έτος Ιατρικής:
( Βιοχημεία – Φυσιολογία – Ανατομία),χρειάζεται η φυσική παρουσία του φοιτητή -τριας στο αμφιθέατρο.
Για το τρίτο έτος Ιατρικης:
(Παθοφυσιολογια – Μικροβιολογία – Φαρμακολογία- Χειρουργική – Παθολογία),σε αυτά τα μαθήματα χρειάζονται η φυσική παρουσία του φοιτητή -τριας στο αμφιθέατρο.