Σας ενημερώνουμε ότι παρόλο το lock down η Σχολή μας συνεχίζει τα μαθήματα διαδικτυακά. Μόλις επιτραπεί η επαναλειτουργία των φροντιστηρίων τα μαθήματα θα συνεχιστούν δια ζώσης.