Η Σχολή μας ΤΟΜΙ – med academia όρισε ενημερωτική συγκέντρωση των υποψηφίων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής της Σόφιας που λαμβάνουν μέρος στο τεστ τις 26ης Αυγούστου, την Παρασκευή 25 Αυγούστου 6.μ.μ. στο ξενοδοχείο RILA. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.